Tekst naar Entiteiten

Onze medische tekst-naar-entiteiten engine is as-a-service beschikbaar voor gebruik in uw eigen software.

Naar verwachting commercieel beschikbaar eind 2021.
De API eerder gebruiken? Neem dan contact op

Image Description
$ GET /autoscriber_v1/{name=projects/*/annotations/*}
{"clinical entities": [
    {"text": "pijn op de borst",
    "entity_type": "Symptom",
    "confidence": 0.9871,
    "assertion_status": "Present",
    "resolution":
        {"term": "pijn op borst",
        "code": "29857009",
        "distance": 0.1,
        "top_terms": ["pijn op borst", "cardiale pijn op borst"],
        "top_codes": [29857009, 426396005],
        "top_distances": [0.1, 0.32]}],
    "mentions": 2,
    "properties": [
        {"text": "gisteren",
        "confidence": 0.9678,
        "type": "Duration/Onset",
        "mentions": 1},
...
Coming soon...
Coming soon...

Functionaliteit

We voegen doorlopend nieuwe functionaliteit toe, neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Nederlandse taal
Symptomen
Medicatie
Procedures
Diagnoses
SNOMED-CT en ICD-10
Neem contact op voor de volledige specifatie